بایگانی ماه: جولای 2021

چه کارخانه ای تاسیس کنیم

امروزه در برخی کشورها علی الخصوص کشور ایران درصد زیادی از جوانان بیکار هستند و اکثر کسانی که بیکار نیستند نیز کاری انجام می دهند که مرتبط با رشته ای که در آن تحصیل کرده اند، نیست. بنابراین برای جلوگیری از افزایش مقدار این درصد و حتی بهتر شدن آن باید کسانی که سرمایه های […]