بایگانی ماه: اکتبر 2020

کارگاه تولیدی مواد خوراکی برای دام ها

کارگاه تولیدی مواد خوراکی برای دام ها

در سالهای گذشته تغذیه دام و تهیه علوفه یکی از معظلات پیش روی دامداران بوده است. به همین دلیل کارگاه تولیدی مواد خوراکی برای دام ها راه اندازی شد تا نیاز های دامداران را تامین کند. 80% هزینه های دامداری و پرورش دام را همین تغذیه شامل می شود. برای این منظور از علوفه های […]